Price & FAQs

สอบถามราคา และโซลูชั่นที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ พร้อมทีมงานให้บริการหลังการขาย และคำถามที่พบบ่อย

Become a Member

Our Packages

Maximum Package On Cloud ราคาเริ่มต้น 35,000 บาทต่อเดือน กำหนด User 20 ต่อเดือน พื้นที่ 300 GB ให้เรื่องการดูแล Cloud Storage (ยังไม่รวมเรื่องการ Implement Service)
Basic

$49

/Month
Professional

$485

/Year
Enterprise

$99

/Month
มีคำถามอะไรไหม?

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน การวางแผนจัดการระบบ ประโยชน์การเลือกใช้ ERP

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning ซึ่งหมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบงานที่ใช้ในการวางแผนจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น การผลิต การบริการ การเงิน และกระบวนการอื่นๆ ขององค์กร จนถึงการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้า

ระบบ ERP มี 3 ประเภท ที่ทำงานร่วม ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานที่แตกต่างกัน โดยประเภทของระบบ ERP ที่พบมากที่สุด ได้แก่ on-Cloud , on-premise  และ Hybrid

 •  แบบ On-Premise เป็นระบบที่ติดตั้งและบำรุงรักษาภายในองค์กร ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้ว ถือว่าองค์กรเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์เอง เพื่อการควบคุม สนับสนุน และเป็นเจ้าของระบบทั้งหมด

 • แบบ บนคลาวด์ (on-Cloud) เป็นโซลูชั่นบนเว็บซึ่งองค์กรเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูล เข้าถึงด้วยอุปกรณ์ใดๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปกติจะผ่านการสมัครสมาชิก การสนับสนุน การอัปเดต การฝึกอบรม และการปรับแต่งแบบยืดหยุ่นที่สนับสนุนโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ (Software provider)

 • แบบ Hybrid  เป็นการนำโซลูชั่นระบบ ERP on-Cloud และ On-premise มาใช้ร่วมกัน ซึ่งการรวมกันของการติดตั้งบริการและการปรับใช้จะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ

 • ไม่มีค่าเซิร์ฟเวอร์
 • ไม่มีค่าบำรุงรักษา
 • ไม่ต้องจัดทำการสำรองข้อมูลเอง
 • ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ IT
 • ระบบได้มาตรฐาน IT
 • สามารถทำงานได้ทุกที่

ซอฟต์แวร์ ERP สามารถใช้ในอุตสาหกรรมใดก็ได้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ช่วยเหลือ ติดตามการปฏิบัติตาม จัดการกับความซับซ้อน การวิเคราะห์และคาดการณ์สำหรับการดำเนินงานธุรกิจ

 • การผลิตManufacturing
 • การก่อสร้างและการปรับปรุงบ้าน Construction
 • อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี Electronics and Technology
 • ยานยนต์ Automotive
 • ธุรกิจการเกษตรเกษตรกรรมและการเกษตร Agriculture
 • อาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage
 • การดูแลสุขภาพและการบริการ Healthcare
 • สินค้าอุปโภคบริโภค และค้าปลีก ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Retail
 • บัญชีการเงิน Financial Accounting
 • การบริหารบัญชี Management Accounting
 • ทรัพยากรมนุษย์ Human Resources
 • การผลิต Manufacturing
 • การประมวลผลคำสั่งขาย Order Processing
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management
 • การบริหารโครงการ Project Management
 • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Customer Relationship Management (CRM)
 • การบริการ Service ซ่อมบำรุง Maintenance
 • การต่อเชื่อม Connectivity Tools

การพัฒนาธุรกิจมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเพื่อการเติบโตในระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร ตลอดจนการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบและกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยระบุว่าเมื่อใดที่ธุรกิจอาจจำเป็นต้องใช้งานระบบ ERP

เมื่อระบบและกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่ เกิดปัญหาดังนี้:

 • ไม่สามารถทำงานหรือทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ (การควบคุมปริมาณ)
 • การทำงานล่าช้าหรือใช้เวลาทำงานมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 • ไม่สามารถสนับสนุนการเติบโตของบริษัทได้
 • โปรแกรมที่ใช้งานอยู่ แยกจากกันซึ่งต้องทำงานแบบแมนนวล เพื่อจัดการข้อมูล แต่ก็เกิดปัญหาจากการเชื่อมต่อที่ผิดพลาดเป็นประจำ
 • กระบวนการในแต่ละวันมีความซับซ้อนหรือใช้เวลานานเกินไป เช่น การสรุปยอดขาย
 • ไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น IoT
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความลื่นไหลของข้อมูล
 • จัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญให้แก่ผู้ตัดสินใจ
 • เพิ่มความแม่นยำของข้อมูลและลดความผิดพลาด
 • ลดความซ้ำซ้อนและการกรอกข้อมูลซ้ำ

สิ่งสำคัญในการเลือกซอฟต์แวร์ ERP คือซอฟต์แวร์นั้นจะตรงกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้

 • ตรงตามความต้องการของระบบของคุณหรือไม่?
 • สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทหรือไม่?
 • มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่?
 • มีผู้ให้บริการ / ความพร้อมสำหรับการสนับสนุนในพื้นที่หรือไม่?
 • มีการเสนอตัวเลือกการฝึกอบรม / การสนับสนุนหรือไม่?
 • สามารถปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง?
APE [AppliCAD ERP]

ติดตั้งง่าย ได้งานครบ จบในระบบเดียว งบไม่บานปลาย​

Scroll to Top
Scroll to Top