ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

สามารถดูข้อมูลสินค้าแต่ละตัว เช่น จำนวน on hand , จำนวนที่ถูก reserve ไว้ , รายการเคลื่อนไหวสินค้า , รายการขาย และซื้อ

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

โมดูลหลัก

คุณสมบัติทั่วไป

Scroll to Top
Scroll to Top