ระบบบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์

สามารถกำหนดให้เป็นได้ทั้งผู้ขายและลูกค้าโดยสร้างเพียงชื่อเดียว บันทึกเอกสารเสนอราคา สั่งขายได้

ระบบบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์

โมดูลหลัก

คุณสมบัติทั่วไป

Scroll to Top
Scroll to Top