ระบบบริหารควบคุมคุณภาพการผลิต

ระบบบริหารจัดการการผลิต Manufaturing รองรับการสร้างสูตรการผลิต (Bill of Material) ได้หลายลำดับขั้น (Multi-Level)

ระบบบริหารควบคุมคุณภาพการผลิต

โมดูลหลัก

คุณสมบัติทั่วไป

Scroll to Top
Scroll to Top