ระบบบริหารงานจัดซื้อ

สามารถคำนวณแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่มีได้ บันทึกใบขอราคาซื้อ ใบสั่งซื้อ แยกตามสาขา, แผนก หรือโครงการได้

ระบบบริหารงานจัดซื้อ

โมดูลหลัก

คุณสมบัติทั่วไป

Scroll to Top
Scroll to Top